O mnie

Nazywam się Katarzyna Dębowska. W 2007 roku uzyskałam tytuł Magistra psychologii o specjalności klinicznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Moje zainteresowanie psychologią rozpoczęło się stosunkowo wcześnie. Studia pozwoliły mi zgłębić wiedzę w zakresie rozwoju, emocji, funkcjonowania i szerokiego wachlarza zaburzeń natury psychicznej. Po przyjeździe do Wielkiej Brytanii swój czas i energię poświęciłam rodzinie. Pomimo odłożenia aktywności zawodowej na dalszy plan, psychologia pozostała moją pasją. W miarę możliwości poświęcałam wolny czas zgłębianiu wiedzy oraz pracy wolontaryjnej. W 2013 roku uzyskałam Certyfikat Umiejętności Counsellingowych, a w 2015 roku Dyplom Terapeuty Kognitywno-Behawioralnego. Od lat prowadzę własną praktykę terapeutyczną, a od 2019 roku współpracuję również z organizacją Petal Support w Glasgow.

Ścieżka rozwoju zawodowego:

2021 – Couples and Family Therapy Diploma – terapia par I rodzin.

2019 – Seasons for Growth Companion Training for the Children and Young People’s Programme – Program pracy z żałobą u dzieci.

2019 – PETAL Support Glasgow – grief and loss counselling – praca z żałobą po utracie bliskiej osoby w wyniku samobójstwa lub morderstwa.

2013 – 2015 – SCOTACS Diploma in Counselling and Groupwork – CBT Approach – Dyplom w zakresie poradnictwa i terapii poznawczo-behawioralnej;

2014 – Applied Suicide Intervention Skills Training (ASIST) – interwencja przy próbie samobójczej;

2013 – 2014 – COSCA Counselling Skills Certificate – certyfikat umiejętności counsellingowych;

2013 – współpraca z Renfrewshire Polish Association (RenPA)

2012 –  Managing Self-harming Behavior (szkolenie w zakresie samouszkodzeń);

2011 – 2012 – praca wolontaryjna dla Glasgow Associaciation for Mental Health (GAMH) – Befriender

2009 – 2020 członkostwo w Brytyjskim Towarzystwie Psychologicznym (BPS) – Graduate Member

2007 – Dyplom Magistra Psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2005-2007 – praktyki studenckie w różnych ośrodkach pomocy psychologicznej m.in.

  • Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie
  • Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego

Dodaj komentarz