Pierwsze spotkanie

Pierwsze spotkanie różni się zwykle w znaczący sposób od pozostałych. Jest to w dużym stopniu czas poświęcony zagadnieniom formalnym. Między udzielającym pomocy i klientem zawarty zostaje kontrakt regulujący zasady współpracy. Jest to dokument regulujący zasady poufności, etyki oraz wzajemnych oczekiwań. Na spotkaniu takim przeprowadzany jest również wstępny wywiad dotyczący obecnego funkcjonowania klienta, zgłaszanego problemu oraz oczekiwanych efektów.

Dodaj komentarz