Oferta

 Pomoc o charakterze psychologicznych przyjmuje różne oblicza. W zależności od rodzaju trudności, z jakimi boryka się klient, użyteczne stają się różne rodzaje wsparcia. Niezależnie jednak od rodzaju interwencji pomoc psychologiczna opiera się przede wszystkim na uważnym słuchaniu klienta. Nie powinno się tego określenia mylić z pozwoleniem na ‘wygadanie się’. Osoba udzielająca pomocy kieruje się empatią i chęcią zrozumienia drugiej osoby. Jest to poświęcenie pełnej uwagi i towarzyszenie drugiej osobie w drodze do pokonania trudności. Wybór rodzaju interwencji jest uzależniony rodzaju doświadczanych przez klienta trudności, jego oczekiwań, co do rodzaju ingerencji i pracy terapeuty oraz profesjonalnej oceny pomagającego.

Counselling

 • radzenie sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych, stresujących, społecznych
 • obniżony nastrój / depresja
 • strata lub choroba osoby bliskiej
 • doświadczanie przemocy fizycznej, psychicznej, werbalnej lub ekonomicznej
 • rozpad związku, poczucie osamotnienia
 • nieoczekiwane trudne wydarzenia życiowe (utrata pracy, choroba, zmiana otoczenia)
 • problemy w komunikacji z dorastającymi dziećmi
 • trauma (związana np. z wypadkiem, napaścią lub gwałtem)

 

Diagnoza psychologiczna w zakresie:

 • zaburzeń

› Zachowania (np. agresja, tiki, komunikacja, odżywianie, uzależnienia)
› Nastroju (depresja, dwubiegunowe)
› Lękowych (napady paniki, związane silnym stresem lub urazem lub otoczeniem)
› Wczesnodziecięcych (np. upośledzenia, opóźnienie rozwoju, uczenia się, deficyt uwagi, problemy z zachowaniem, lęk separacyjny)
› Poznawcze i późnego okresu dorosłości (związane z uczeniem się, pamięcią, kojarzeniem)
› Osobowości
› Na tle seksualnym;

 • Problemów wychowawczych

Psychoterapia

 • Terapia par
 • Zaburzeń psychicznych (wymienione powyżej)
 • Stresu pourazowego


 

Dodaj komentarz